Go to grow logo link
Exprofesso facebook
Exprofesso linkedin
Exprofesso Twitter
Exprofesso Instagram

Blog

Co by było, gdyby Gutenberg znał się na zarządzaniu zespołem?

09.08.2018 Kategoria: Wiedza

Jest rok 1448, Moguncja. Drukarstwo w Europie znajduje się u progu historycznego odkrycia. W tym roku powstaje pracownia mistrza Gutenberga, która ma wszelkie szanse, aby na stałe wdrukować się w historię światowej poligrafii. Stanie się to możliwe, jeśli w odpowiednim czasie, ubiegając konkurentów, uda się opracować prasę drukarską oraz zastosować metalowe czcionki ruchome. Grupa czeladników, specjalistów z zakresu różnych dziedzin poligrafii staje przed nie lada wyzwaniem. Każdy z nich staje się „managerem” swojego warsztatu a zarazem udziałowcem całej pracowni drukarskiej. Przed zespołem staje wspólny cel, ale aby go osiągnąć, niezbędne jest umiejętne zarządzanie pracami grupowymi.

 

Zwycięstwo zawdzięczasz ludziom to nasza autorska gra biznesowa, która została stworzona dla:
– managerów kierujących pracami mniejszych lub większych zespołów, pragnących udoskonalać swoje kompetencje w zakresie zarządzania,

– zespołów nastawionych na kształtowanie postaw pro aktywnych i przyjmowanie współodpowiedzialności za wyniki zespołu, niezależnie od zajmowanego stanowiska,

– osób prowadzących działalność gospodarczą, które w swojej codzienności muszą łączyć obowiązki podejmowania decyzji dotyczących rozwoju firmy i bieżącej działalności, zarządzania pracownikami oraz kontrolowania wyników na tle konkurencji i ogólnej sytuacji na rynku.

Opieramy naszą grę na solidnych fundamentach, którymi są podstawy zarządzania strategicznego, planowania, polityki kadrowej w firmach związanej z takimi aspektami jak: zatrudnianie, szkolenie, zwalnianie pracowników, a także realizacji produkcji i działań marketingowych.

Przed uczestnikami gry czterogodzinne wyzwanie, które brzmi następująco:

Pracujecie w jednej z pracowni drukarskich, a waszym celem jest wprowadzenie prasy drukarskiej do waszej pracowni, a także zgromadzenie w skarbcu jak największej ilości złota zarobionego na sprzedaży wyprodukowanych ksiąg. Działacie w czteroosobowych zespołach, pod okiem wyłonionego spośród was mistrza, pełniąc funkcje czeladników odpowiedzialnych za poszczególne warsztaty produkcyjne. Wyniki finansowe poszczególnych pracowni są na bieżąco prezentowane, co na pozwala na porównanie osiąganych przez was wyników na tle innych zespołów.

Macie do wyboru również dwa warianty:

– część szkoleniową, w której omówione zostaną wykorzystywane w zasady dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sytuacyjnego oraz strategicznego.

– warsztat moderacyjny, podczas którego uczestnicy rozwiązują realny problem związany z poruszaną problematyką, istotny dla swojej organizacji.

Co z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w naszej grze biznesowej?

Gwarantujemy Wam dużą liczbę interakcji zarówno pomiędzy zespołami jak i w ramach zespołu – rozgrywka jest dynamiczna i emocjonująca, a jednocześnie pozwala ćwiczyć i rozwijać kompetencje menagerskie uczestników na różnych płaszczyznach. Udział w grze to przede wszystkim szansa na zdobycie doświadczenia i doskonalenie kompetencji w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. To również dla naszych uczestników możliwość ćwiczenia się w określaniu priorytetów i strategii działania. Zyskacie cenne doświadczenie współzależności wyników osiąganych przez współpracujących ze sobą czeladników, co sprzyja tworzeniu klimatu wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za innych, w ramach zespołów.

To czego potrzebujemy do zrealizowania naszego projektu to sala szkoleniowa, w której znajduje się  rzutnik, ekran oraz stoły z krzesłami dla uczestników.

Jeśli spodobała Ci się nasza koncepcja szkoleniowa, to skontaktuj się z nami.

 

Nasi klienci

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera

Znak jakości


Exprofesso z certyfikatem Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych