Go to grow logo link
Exprofesso facebook
Exprofesso linkedin
Exprofesso Twitter
Exprofesso Instagram

Blog

Nowy zarząd MPI Poland Chapter

25.03.2019 Kategoria: Mailing, Nasze sukcesy, Newsy

Pod koniec marca Monika Dymacz-Kaczmarczyk została wybrana nowym prezesem Stowarzyszenia MPI Poland Chapter. Oficjalne przejęcie przez nią nowego stanowiska nastąpiło 1 lipca. Tym samym z końcem czerwca zakończyła się dwuletnia kadencja poprzedniego zarządu MPI Poland, na czele którego stała Marta Kicler z Mazurkas DMC Poland.

Walne zgromadzenie członków MPI Poland Chapter odbyło się 22 marca w Warszawie. W jego trakcie podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz wybrano nowy zarząd. Na jego czele stanie Monika Dymacz-Kaczmarczyk (Exprofesso), która przejmie obowiązki od Marty Kicler (Mazurkas DMC Poland), która pozostanie w zarządzie, do którego zostały wybrane także: Weronika Wirtel (ICE Kraków), Agnieszka Ziemiańska (Targi w Krakowie), Katerina Melnik (Sound Garden Hotel) oraz Adrianna Roguska (Ministry of Creativity). Oficjalne przekazanie obowiązków nowemu zarządowi nastąpi podczas MPI Poland Summer Business Meeting 2019, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br.

Co nowy Zarząd zaplanował na kolejne lata działalności Stowarzyszenia?
–  wprowadzenie nowej formuły cyklu warsztatów #MeetingProfessionalExcellenceClasses (MPEC),
 udział w międzynarodowych projektach z zakresu: #edukacja & #CSR
 wdrożenie systemu wzajemnej rekomendacji firm członkowskich i ich przedstawicieli,
 nawiązanie i wzmocnienie partnerstw przy realizowanych przez nas wydarzeniach.

Meeting Professionals International (MPI) jest największym światowym stowarzyszeniem skupiającym organizatorów spotkań i wydarzeń założonym w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest wyznaczanie kierunków postępu branży, edukacja oparta jest o innowacje i najnowsze teorie pokazujące przeobrażenia w przemyśle spotkań, nawiązywanie kontaktów biznesowych i możliwość wymiany handlowej, co odgrywa znaczącą rolę w promocji i rozwoju przemysłu spotkań. Misją MPI Poland Chapter z pewnością jest działanie na rzecz jego członków, by odnosili sukcesy zawodowe poprzez budowanie silnych kontaktów międzyludzkich dzięki wzajemnej współpracy oraz znajomości rynku.

Monika Dymacz-Kaczmarczyk od 2009 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w firmie Exprofesso. Jest trenerem biznesu i facylitatorem. Należy do polskich i międzynarodowych stowarzyszeń: MPI oraz International Simulation and Gaming Association. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Więcej na jej temat poniżej:

Nasi klienci

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera

Znak jakości


Exprofesso z certyfikatem Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych