Go to grow logo link
Exprofesso facebook
Exprofesso linkedin
Exprofesso Twitter
Exprofesso Instagram

Blog

Trzecia droga w grach strategicznych

30.09.2011 Kategoria: Wiedza

Trzecia droga często jest rozumiana jako wyjście z sytuacji, kiedy wybór wśród dwóch dostępnych opcji nie jest korzystny. I tak, mamy trzecią drogę w gospodarce, biznesie, czy polityce. Również i w grach strategicznych pojawia się to pojęcie, jednak rozumiane jest trochę inaczej.

Mechanika gier strategicznych opierała się zazwyczaj albo na kooperacji, albo na konfrontacji. Gry tworzone według pierwszej z nich polegały na współpracy graczy – mogli oni wybierać wspólne działania by osiągnąć cel. Nie oznaczało to oczywiście, że każdy z nich wygrywał i że osiągnięte rezultaty były takie same – gra stwarzała możliwość współpracy, a to, jak zostanie ona wykorzystana, zależało od działań i decyzji graczy. Gry wykorzystujące mechanizm konfrontacji zazwyczaj oparte są na różnorodnych wariacjach dylematu więźnia – sytuacji, w której sukces obranej przez gracza strategii jest warunkowany porażką innych uczestników i nie ma możliwości wspólnego odniesienia zwycięstwa. W ostatnich latach naukowcy zaczęli zwracać uwagę na trzecią możliwość konstruowania mechaniki gry, skupiając się nie tyle na graczach – jednostkach, ale kierując swoją uwagę w stronę grup. Tak powstała owa „trzecia droga”, czyli collaborative games. Już na wstępie jest problem z przetłumaczeniem tego pojęcia, tak, by nie było mylone z grami kooperacyjnymi. Collaborative games (nazwijmy je grami drużynowymi) koncentrują się na grupach – jednostki współpracują w grupach, tworząc team – i ten team ponosi wszystkie konsekwencje swoich działań. Nie można wygrać jako jednostka – albo wygrywa cały team, albo wszyscy przegrywają. Na co warto zwrócić uwagę, wyzwaniem staje się tutaj nie tyle osiągnięcie celu, ale współpraca w ramach teamu, tak by zrealizować cele grupy i wygrać. Oparta o mechanikę drużynową gra może stać się źródłem dodatkowych elementów w grach symulacyjnych. Pozwala ona skoncentrować się nie tylko na osiąganiu celów i wiodącej tematyce gry, ale również zwrócić uwagę na mechanizmy współpracy, komunikowania, negocjacji w grupie, zanalizować przyjmowane przez członków teamu role, czy też stać się przyczynkiem do ukazania celów organizacji, jako tych nadrzędnych wobec celów indywidualnych. To typ gry, w której sprawdza się stare powiedzenie – w grupie siła…
(c.d.n…)

Agata Motyl-Adamczyk

Nasi klienci

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera

Znak jakości


Exprofesso z certyfikatem Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych