Go to grow logo link
Exprofesso facebook
Exprofesso linkedin
Exprofesso Twitter
Exprofesso Instagram

Blog

U jak ukryty potencjał, czyli edutainment i talenty

17.04.2014 Kategoria: Wiedza

Począwszy od organizatorów przedszkolnych przeglądów recytatorskich, poprzez uczestników telewizyjnych show, po firmy tworzące rozbudowane programy rozwojowe typu „Talent Management”- wszyscy szukają talentów.

Jedni w sobie, inni w innych. Dlaczego jednak talentów trzeba szukać? Wygląda na to że, chociaż każdy człowiek posiada swój niezwykły indywidualny potencjał , to jednak zdolności te często pozostają ukryte. Nawet przed samymi posiadaczami. Tymczasem, jak ukazuje biblijna przypowieść, zakopany talent nie przynosi korzyści ani temu, który go posiada, ani jego otoczeniu. I dopóki nie zostanie ujawniony, pozostaje tylko potencjalnym.

Potencjalny potencjał

Talentem bywają nazywani wyjątkowo zdolni ludzie lub ich ponadprzeciętne zdolności, kojarzone zwykle z działalnością artystyczną, sportową lub naukową. Jednakże rozszerzając to rozumienie dostrzeżemy ludzki potencjał, przejawiający się w różnego typu zdolnościach i umiejętnościach niezbędnych w każdej dziedzinie życia zawodowego i rodzinnego. Ktoś ma potencjał świetnego organizatora, ktoś inny charyzmatycznego lidera albo perfekcyjnej pani domu. Co jednak zrobić, aby talenty naszych (obecnych lub potencjalnych) pracowników ujawniły się i zaczęły pracować na sukces firmy?

AAA talent potrzebny od zaraz

Wspomniane wyżej dwa sposoby rozumienia czym jest talent, dostrzegalne są także w świecie biznesu i podejścia do kompetencji pracowników. Z jednej strony talentami nazywani są wysokiej klasy specjaliści, nieustannie poszukiwani na rynku. Z drugiej, w każdym pracowniku poszukuje się indywidualnego talentu – od ochroniarza po dyrektora zarządzającego. The Conference Board zaproponowała następującą definicję: „Talent to każda osoba mogąca w sposób znaczący wpłynąć na obecne i przyszłe osiągnięcia swojej organizacji”. Zwraca ona uwagę nie tylko na aktualny wkład osoby w organizację, ale także jej potencjał. Co więcej, według tej definicji  „talentem może być osoba na każdym szczeblu organizacji”.  Dlaczego to podejście jest szczególnie cenne? Wyniki licznych badań, prowadzonych w ostatnich latach na całym świecie, wskazują na znaczący deficyt utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwach.

W badaniu „Niedobór talentów 2013” przeprowadzonym przez Manpower Group wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowano osoby odpowiadające za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych, a także instytucjach państwowych. Otrzymane wyniki wskazują, że ponad 35% z badanych firm ma trudności z obsadzaniem stanowisk z powodu niedoboru talentów. Prawie co drugi ankietowany uważa, że niedobór talentów spowoduje spadek konkurencyjności i produktywności, a co czwarty wskazuje na związaną z nim zwiększoną  rotację pracowników. Lekarstwem na problem są wdrażane przez firmy i organizacje programy zarządzania talentami. Podejmowane działania mają na celu ujawnianie i rozwijanie ukrytego dotychczas potencjału. Według raportu Trendy HR 2013 firmy Deloitte następuje wyraźne przesunięcie akcentu z rekrutacji na rzecz rozwoju.

 

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono

Aby nasi pracownicy mogli odkryć swój potencjał, potrzebne jest zaistnienie określonych warunków,  w których mógłby się on ujawnić i zostać zauważony. Jedną ze sprawdzonych metod jest powierzanie im nowych zadań. Dzięki temu pracownicy mają możliwość przekroczyć swoje dotychczasowe sposoby działania i nabyć nowe doświadczenia. Często odbywa się to metodą prób i błędów, a kształcące mogą być zarówno sukcesy, jak i porażki.

Czy można popełniać błędy, nie ponosząc ich kosztów? Tak, jeśli talentów będziemy poszukiwać w bezpiecznych warunkach działań edutainment. Zadania, przed którymi stają uczestnicy przygotowanych przez nas gier symulacyjnych i szkoleń outdoorowych pozwalają im (prawie) bezkarnie próbować, testować, sprawdzać  i – a jakże – rozwijać ukryte wcześniej zdolności. Szkolenia prowadzone zgodnie z ideą edutainment, czyli zaprzęgających rozrywkę w służbę wspierania rozwoju, mają co najmniej trzy niewątpliwe zalety. Pierwszą z nich jest możliwość eksperymentowania, o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich tekstów. Drugą jest praca w grupie. Często dzieje się tak, że samemu trudno jest dostrzec w sobie talent. Dopiero informacja zwrotna od osób, z którymi się spotykamy lub pracujemy uświadamia nam, jakie talenty posiadamy.

Trzecią, trudną do przecenienia wartością wykorzystania naszych gier w procesie doskonalenia pracowników, jest radość. Ta, która towarzyszy uczestnikom podczas budowania tratwy ratunkowej, licytowania cennych wyzwań w „Domu Aukcyjnym” czy zdobywania przywództwa na regionalnym rynku finansowym .Radość tym większa, że potęgowana odkrywaniem w sobie nieuświadamianych wcześniej zdolności.

Co odkrył Klaster Edutainment

Taką właśnie szansę, ujawnienia skrywanych talentów, otrzymali studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach Klastra Edutainment, do którego należymy, wraz z UEK-iem realizujemy wspólny projekt, dzięki któremu podczas zajęć studenci biorą udział w prowadzonych przez nas grach symulacyjnych. Podczas marcowych spotkań młodzi poszukiwacze talentów poznali nasze gry ”Gniew Hydrantusa”  oraz „Kropla porozumienia”. Po każdym spotkaniu zadaliśmy uczestnikom pytanie, czego podczas gry dowiedzieli się o sobie. Oto niektóre z ich odpowiedzi:

 • Chęć działania na rzecz zespołu.
 • Dzięki grze zobaczyłam, jak mi wychodzi praca w zespole.
 • Umiem liczyć.
 • Mam dobrą umiejętność organizacyjną.
 • Większa kreatywność niż się spodziewałam.
 • Sprawowanie i delegowanie zadań.
 • Można zobaczyć w praktyce, w czym się jest dobrym.
 • Kreatywność, spostrzegawczość.

Dlaczego wyszliśmy z naszą propozycją do studentów? Ponieważ jesteśmy przekonani, że więcej osiągniemy poświęcając czas i energię rozwijając mocne strony, niż starając się zniwelować słabości. A im wcześniej odkryjemy swoje talenty, tym szybciej możemy zacząć świadomie je rozwijać. Działamy, aby urzeczywistniająca się podczas zajęć idea edutainment już teraz pomogła studentom odkryć swój potencjał. Dzięki temu będą mogli lepiej odpowiedzieć na potrzeby związane z niedoborem talentów na rynku pracy.

Aleksandra Kudlik
Konsultant projektów edutainment, trener biznesu

Nasi klienci

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera

Znak jakości


Exprofesso z certyfikatem Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych